L'augment de la contractació no sempre és sinònim de qualitat de l'ocupació. Com adverteix la secretària d'Ocupació i Qualificació Professional de CCOO, Lola Santillana, “les dades indiquen que el creixement se centra en les modalitats temporals en detriment de l'ocupació indefinida i en l'ús de contractes de molt curta durada. Un creixement que, com ha denunciat el sindicat, no respon a les característiques i demandes del nostre sistema productiu”.

El nombre de contractes registrats al novembre de 2019 en els Serveis Públics d'Ocupació (SPE) ha aconseguit xifres molt superiors a les registrades en 2007, just abans de l'inici de la crisi, dada que a priori i en termes globals és positiu. No obstant això, recorda Lola Santillana, “amaguen la realitat del mercat de treball espanyol: l'augment vertiginós en l'ús precari de la contractació entre les ocupacions que s'estan generant”.

En aquest sentit, subratlla la secretària d'Ocupació de CCOO, “creix la contractació temporal i l'ocupació a temps parcial i disminueix la durada mitjana dels contractes temporals, aconseguint valors als quals mai s'havia arribat”.

Dels 20,7 milions de contractes registrats en 2019, 18,7 milions (90%) són temporals, xifra molt superior a la registrada en 2007. Només deu de cada cent contractes formalitzats en l'últim any són indefinits.

La contractació indefinida descendeix. El nombre de contractes indefinits registrats en 2019 és inferior al registrat en 2007 (-65.516), al contrari del succeït entre la contractació temporal (+3.476.616).

D'altra banda, el pes dels contractes amb jornada parcial augmenta de manera important, passen de representar un 30,4% dels contractes registrats en 2007 a un 53,9% en 2019. La parcialitat creix tant entre els contractes temporals com entre els indefinits. Destacar que el 91,9% dels contractes amb jornada parcial són temporals.

L'increment de la parcialitat és conseqüència directa de les modificacions legals realitzades, que tenien com a finalitat flexibilitzar fins a la seva màxima expressió la contractació a temps parcial, i no com a elecció per part dels treballadors i les treballadores. Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) més de la meitat (52,5%) de les persones que treballen amb jornada parcial ho fan de manera involuntària, ja que no troben ocupació a temps complet i només un 10,3% no vol treballar a temps complet.

A això cal afegir el creixement desorbitat dels contractes temporals amb una durada d'una setmana o menys, que passen de 2,5 a 5,6 milions. També augmenten els contractes que tenen una durada superior a la setmana i inferior al mes, que en 2019 aconsegueixen la xifra de 2,3 milions. L'augment dels contractes temporals registrat de tala o molt curta durada ha estat en detriment dels contractes amb una durada major.

Resulta com menys “curiós” i, alhora “alarmant” que en 2019 el nombre d'assalariats temporals estimat per la EPA 3ºT sigui inferior a l'estimat en 2007, mentre que el nombre de contractes temporals registrats és molt superior. Això dóna idea de la brutal temporalitat i rotació del mercat laboral: que passa de 2,8 contractes temporals que signava cada persona de mitjana a l'any en 2007 a 4,2 en 2019.

D'altra banda, la durada mitjana dels contractes temporals disminueix, passa de 79,3 dies en 2007 a 49,9 en 2019. Tendència que es registra en tots els sectors econòmics, excepte en agricultura. Destaca la disminució de la durada mitjana dels contractes temporals en el sector d'indústria, que abans de la crisi i de les reformes laborals escomeses tenien una durada mitjana equivalent a cinc mesos i mig, i ara se situa en una mica més d'un mes i mig.

En resum, “les dades descrites presenten un panorama poc encoratjador, ja que el pes de la contractació temporal, la parcialitat i la rotació laboral és molt significatiu, a l'una que es redueix la durada mitjana dels contractes temporals, aconseguint cadascuna d'aquestes variables valoris rècord, i afectant de manera directa a totes i cadascuna de les activitats econòmiques”, adverteix Lola Santillana.

Font:

realitat