El Consell General de Poder Judicial va publicar les dades sobre desnonaments del quart trimestre de l'any passat.

Si comparem les xifres de 2018 amb les 2019, podem parlar de descens en aquest últim any, però 54.006 desnonaments continuen sent xifres aterridores, malgrat els avanços reeixits a la pressió social, com la recuperació de la llei 24/2015 catalana, on els desnonaments han descendit malgrat ser la comunitat autonòmica que lidera el rànquing, amb el 23% del total nacional, seguida per Andalusia i la Comunitat Valenciana.

Total execucions hipotecàries: 14.193
Total desnonaments derivats de la LAU: 34.467
Altres causes: 3.346

2 de cada 3 desnonaments ja són derivats de l'impagament del lloguer, a causa dels preus cada vegada més alts.

Una vegada més reiterem que malgrat ser dades oficials, continuen sent escassos, ja que no contemplen els desnonaments silenciosos, ja que es produeixen sense ordre judicial. O el que és el mateix, totes aquestes famílies que s'han vist obligades a abandonar la seva llar davant la finalització del seu contracte de lloguer, en no poder assumir les pujades impagables de la renovació. També recordar els milers de famílies que tenen el seu procés de desnonament congelat gràcies a la moratòria de les execucions hipotecàries o a l'espera d'una resolució sobre la clàusula abusiva per venciment anticipat. Dues casuístiques que afavoreixen que no augmentin els desnonaments per hipoteca, però engrosseixen la llista d'espera una solució digna per a aquelles persones que només veuen com es retarda la pèrdua de la seva llar per culpa de les lleis criminals predominants.

Ahir el Govern va anunciar la pròrroga de la moratòria antidesnonaments, falta per veure si recull totes les millores proposades per la PAH, perquè es puguin acollir el nombre més gran possible de famílies estafades per la banca, encara que d'entrada és bona notícia per a les prop de 40.000 famílies ja acolliments i que estaven sofrint davant la finalització del termini inicial el mes vinent de maig.

D'altra banda, ahir vam celebrar també el compromís del Govern a una nova moratòria perquè es puguin acollir els desnonaments per impagament de lloguer, prop del 68%, encara que aquesta mesura no serà de manera immediata, malgrat la urgència. Desconeixem els termes en els quals s'està plantejant, però estarem mobilitzades i atentes perquè sigui la més completa possible fins a aconseguir els canvis estructurals necessaris perquè es garanteixi d'una vegada per sempre el dret a l'habitatge en aquest país.

Des del carrer continuarem empenyent per a acabar amb aquesta sagnia social i conquistar #ViviendaPorDerecho

Font: Afectados por la Hipoteca

Font:

realitat